B1. Kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi? (Institucijų praktika ir patirtis)

Moderatorius – Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazija

13:30 – 13:40Mokymo centro patirtis ir inovacijos nuotolinio mokymo(si) procese
Aurimas Nausėda, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras
13:40 – 13:50Naujovės taikant plagiato prevencijos technologijas studijose
Lina Šarlauskienė, Kauno kolegija
13:50 – 14:00Diplomas neišeinant iš namų: nerimą keliančios ar neribotas galimybes žadančios studijos
Dr. Jūratė Urbonienė, dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Utenos kolegija
14:00 – 14:10Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo perspektyva
Dr. Daiva Urmonienė, Vytauto Didžiojo universitetas
14:10 – 14:2010 metų patirtis kuriant nuotolines studijas Vytauto Didžiojo universitete
Prof. Airina Volungevičienė, Vida Žvinienė, dr. Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Vytauto Didžiojo universitetas
14:20 – 14:40Diskusija

Sesijos metu institucijos pristatys savo praktiką ir pasidalins patirtimi apie tai kaip technologijos:

  • praturtina ugdymo ar studijų turinį,
  • palengvina bendravimą ir bendradarbiavimą,
  • praplečia mokymo ir mokymosi galimybes,
  • sukuria pridėtinę vertę mokymosi veiklos organizavimui ir atlikimui,
  • keičia vertinimo metodus ir procesą,
  • padeda stebėti mokymosi procesą ir teikti grįžtamąjį ryšį, siekiant geresnių mokymosi rezultatų,
  • sukuria kitą pridėtinę vertę.