• Visų sesijų trukmė – 70 minučių.
  • Sesijų moderatoriai sieks aktyvinti dalyvius, teikti grįžtamąjį ryšį bei didins diskusijų ir bendradarbiavimo efektą, sukuriant interaktyvią aplinką.
  • Kiekvienos sesijos metu darbą moderuos sesijos moderatoriai, o sesijos rezultatus baigiamojoje plenarinėje sesijoje pristatys sesijos ataskaitos rengėjai.
  • Konferencijos metu dalyviai gali būti fotografuojami ar filmuojami konferencijos viešinimo tikslais. Nepageidaujantys patekti į vaizdo medžiagą turi informuoti konferencijos organizatorius apie tai prieš sesiją.

A1, B1 sesijų eiga:

Pranešėjams skiriama iki 10 minučių (tiksliai moderuojamos!) pristatyti pagrindines pranešimo idėjas ir temas bei pateikti pagrindinius klausimus diskusijai sesijos metu mažose grupėse.

Po trumpųjų pranešimų, pranešėjai kartu su sesijų dalyviais pradeda darbą grupėse pranešėjo moderuojama tema, siekdami rasti praktinius bei strateginius atsakymus į pranešėjo keltus klausimus. Darbo grupių diskusijų rezultatai turi būti pateikti sesijos išvadose ir pristatyti baigiamojoje plenarinėje sesijoje.

Pranešėjai raportuoja apie grupės darbą sesijos ataskaitos rengėjui. 

A2, B2 sesijų eiga:

Pranešėjams skiriama iki 10 minučių pristatymui ir klausimams/atsakymams.

Sesijos pabaigoje diskusijos metu apibendrinami sesijos pristatymai bei parengiama sesijos ataskaita pristatymui baigiamojoje sesijoje. Grupės moderatorius ir pranešėjai padės parengti sesijos ataskaitą sesijos ataskaitos rengėjui. 

Sesijų pabaigoje:

Visos sesijos grupės sesijos pabaigoje pasikeičia informacija ir diskusijų rezultatais, peržvelgia sesijos ataskaitą parengtą baigiamajai plenarinei sesijai. 


Pranešimų autorių prašome:

  • pažymėti pranešimo medžiagą pasirinkta kūrybinių bendrijų (creative commons) licencija (aiškiai nurodant informaciją pranešimo titulinėje skaidrėje)
  • patalpinti pranešimą bet kuriame atvirai prieigai skirtame repozitoriume (pvz. SlideShare, SlideWiki, Speaker Deck ar kita)
  • pateikti nuorodą į pranešimo medžiagą konferencijos organizatoriams el.paštu info@liedm.net iki 2020 m. sausio 22 d.
  • atsiųsti pranešimo pristatymą el.paštu info@liedm.net iki 2020 m. sausio 22 d.
  • pranešimų autoriai visiškai atsako už pristatymuose naudojamo turinio citavimą.

Konferencijos dalyviai gali kreiptis į konferencijos organizatorius dėl konsultacijos ar pagalbos dėl konferencijos pranešimo pateikimo.