Prof. B.Gruževskis yra Europos Komisijos ekspertas užimtumo ir darbo rinkos politikos klausimais bei SOCIEUX programos ekspertas. Karjeros laikotarpiu jis buvo Aukštojo mokslo tarybos prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos narys, įvairių aukštųjų mokyklų bei mokslo įstaigų mokslo tarybų narys. B.Gruževskis aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais bei Lietuvos valstybės valdymo institucijomis. 1992-2016 metais stažavosi Švedijos, Vokietijos, JAV, Lenkijos, Danijos, Ispanijos, Norvegijos bei Prancūzijos universitetuose ir mokslo centruose. Jis yra Lenkijos aukštųjų mokyklų akreditacijos tarnybos užsienio ekspertas. 2013-2016 m. buvo Lietuvos Ministro Pirmininko visuomeniniu patarėju. Yra paskelbęs daugiau nei 100 publikacijų ir mokslinių straipsnių. Pagrindinės B.Gruževskio mokslinio darbo veiklos kryptys: užimtumo tendencijų analizė, darbo rinkos politika, darbo rinkos tyrimai, profesinis rengimas, socialinės apsaugos politikos priemonių efektyvumas, darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumas, socialinis dialogas darbo sferoje, socialinė atskirtis, subjektyvi/asmens gerovė.

Pleanrinis pranešimas konferencijoje tema

Nuotolinis ir e.mokymas Lietuvoje civilizacinio lūžio akivaizdoje