5 RESULTS
B2. Dalinamės sprendimais apie technologijų naudojimą mokyme  (Moodle ir vaizdo konferencijos)

B2. Dalinamės sprendimais apie technologijų naudojimą mokyme (Moodle ir vaizdo konferencijos)

Moderatorius – Estela Daukšienė, Danutė Pranckutė, Vytauto Didžiojo universitetas 13:30 – 13:45 „Moodle sprendimai tobulinant policijos pareigūnų kompetencijas“Doc. dr. Mindaugas Bilius, Lietuvos policijos mokykla, Vytauto Didžiojo universitetas(pristatymas internete neprieinamas) 13:45 – 14:00 „Moodle aplinkos naudojimas didelėje organizacijoje: kylantys iššūkiai ir jų sprendimai“Marius Šadauskas, Danutė Pranckutė, Vytauto Didžiojo universitetas(pristatymas internete neprieinamas) 14:00 – 14:10 „Mokytojų patirtis …